Room/บ้านพัก

บ้านเดี่ยว

บ้านพักนี้สำหรับ 2 ท่าน
วันธรรมดา (ไม่มีอาหารเช้า)
บ้านเดี่ยว

วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตกฤษ์ (พร้อมอาหารเช้า)
บ้านเดี่ยว
ราคาเริ่มต้น 1,200 – 1,800 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

บ้านแฝด

บ้านพักนี้สำหรับ 2 ท่าน
วันธรรมดา (ไม่มีอาหารเช้า)
บ้านแฝด

วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตกฤษ์ (พร้อมอาหารเช้า)
บ้านแฝด
ราคาเริ่มต้น 1,200 – 1,800 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

บ้านแฝดใหญ่

บ้านพักนี้สำหรับ 4 ท่าน
วันธรรมดา (ไม่มีอาหารเช้า)
บ้านแฝดใหญ่

วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตกฤษ์ (พร้อมอาหารเช้า)
บ้านแฝดใหญ่
ราคาเริ่มต้น 1,800 – 2,500 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามข้อมูลอีกครั้ง